Thứ bảy, 04/04/2020 - 20:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Hưng Đạo

Kế hoạch kiểm tra hoc kỳ 1 năm học 2016-2017

Căn cứ công văn số 1795/SGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 11 năm 2016 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và sơ kết học kì I năm học 2016-2017; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm. Trường THPT Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm  xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2015-2016


 

          Căn cứ công văn số 1795/SGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và sơ kết học kì I năm học 2015-2016;
          Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Chu Văn An. Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I và sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
         
I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I:
          1. Đề kiểm tra ra trong phạm vi chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ GD&ĐT ban hành, giới hạn tới tuần 17 (lưu ý đề kiểm tra của tất cả các môn không ra trong phần giảm tải). Đề ra theo tinh thần đổi mới,  kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. 
          2. Thời gian làm bài của môn Ngữ Văn và môn Toán là 90 phút/môn; các môn còn lại 45 phút/môn.
          3. Hình thức ra đề:
          - Tự luận: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh của khối 10&11.
          - Trắc nghiệm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh khối 12.
          4. Đối với các môn GDQP, Thể dục, Tin học của các khối lớp 10, 11, 12 giáo viên giảng dạy ra đề và cho học sinh kiểm tra học kì I nhưng phải đảm bảo không cắt xén chương trình. Thời gian kiểm tra từ ngày 07/12/2015 đến ngày 12/12/2015.
         
II. PHÂN CÔNG RA ĐỀ VÀ THỜI GIAN NỘP ĐỀ:
          1. Đề kiểm tra khối 12 do Sở GD&ĐT ra đề gồm 08 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Đề ra theo hình thức:
          - Tự luận: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý.
          - Trắc nghiệm: Vật lý (25 câu), Hóa học (30 câu), Sinh học (30 câu); riêng môn Tiếng Anh (gồm 30 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận).
          - Cấu trúc đề kiểm tra học kì I theo Công văn số 1775/SGDĐT-GDTrH ngày 13/11/2015 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về cấu trúc đề kiểm tra học kì năm 2015-2016.
          2. Đề kiểm tra khối 10, 11 do Sở GD&ĐT ra đề gồm các môn sau: Ngữ văn,  Toán, Tiếng Anh.
          - Đề ra theo hình thức tự luận và thực hiện theo Công văn số 1775/SGDĐT-GDTrH ngày 13/11/2015 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về cấu trúc đề kiểm tra học kì năm học 2015-2016.
          - Lưu ý: Đối với môn Tiếng Anh khối 10&11 cần chuẩn bị phương tiện nghe (Máy Cassette hoặc labtop có gắn thêm loa ngoài) phục vụ phần kiểm tra kĩ năng NGHE. Thời gian làm bài kiểm tra phần NGHE từ 5 đến 8 phút.
3. Đề kiểm tra khối 10, 11 các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Công nghệ giáo viên giảng dạy ra đề, hướng dẫn chấm và nộp về Hiệu trưởng chậm nhất ngày 07/12/2015.   Cấu trúc đề kiểm tra theo Công văn số 1775/SGDĐT-GDTrH ngày 13/11/2015 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.
 
III. THỜI GIAN KIỂM TRA HỌC KÌ I:        
Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 12 năm 2015.
IV. LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I:
 

NgàySángThời gian
làm bài
Chiều 
Thời gian
 làm bài
 
14/12/2015Vật lý 11Từ 7h15 – 8h00Vật lý 10Từ 13h30 – 14h15
Lịch sử 11Từ 8h30 – 9h15Lịch sử 10Từ 14h45 – 15h30
GDCD 11Từ 9h45 – 10h30GDCD 10Từ 16h00 – 16h45
15/12/2015Hóa học 11Từ 7h15 – 8h00Hóa học 10Từ 13h30 – 14h15
Địa lý 11Từ 8h30 – 9h15Địa lý 10Từ 14h45 – 15h30
Công nghệ 11Từ 9h45 – 10h30Công nghệ 10Từ 16h00 – 16h45
16/12/2015Ngữ văn 12Từ 7h15 – 8h4